תוכנית # 9

נידאא חורי

 מעמד חברתי

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: מעמד חברתי כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת המשוררת: נידאא חורי

 • הקרנת הסרט: "קריאה לשתיקה"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם המשוררת

 • שאלות תשובות

תוכנית # 2

יצחק אוורבוך אורפז

 האמא 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: האמא כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת הסופר יצחק אוורבוך אורפז

 • הקרנת הסרט "קול מילה אמא"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם הסופר

 • שאלות תשובות.

תוכנית # 6

יהודית הנדל

 השכול 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: המלחמות כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת הסופרת: יהודית הנדל

 • הקרנת הסרט "כוח המילים"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם הסופרת

 • שאלות תשובות

תוכנית # 7

אמנון שמוש

 זהות 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: הזהות כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת הסופר: אמנון שמוש

 • הקרנת הסרט "הרועה במילים"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם הסופר

 • שאלות תשובות

תוכנית # 8

רות אלמוג

זרות

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: לכתוב או לא לכתוב כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם ובחייהם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת הסופרת רות אלמוג

 • הקרנת הסרט "קומה 4 ללא מעלית"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם הסופרת

 • שאלות תשובות

תוכנית # 10

נתן שחם

 הקיבוץ

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: הזהות כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת הסופר: נתן שחם

 • הקרנת הסרט: "מנגן במילים"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם הסופר

 • שאלות תשובות

תוכנית # 12

טוביה ריבנר

 עלייה 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: העלייה כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת המשורר: טוביה ריבנר

 • הקרנת הסרט: "שירה מעומק השדה"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם המשורר

 • שאלות תשובות

תוכנית # 11

ישראל פנקס

מקומות מיוחדים 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: הזהות כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת המשורר: ישראל פנקס

 • הקרנת הסרט: "בחוף המילים"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם המשורר

 • שאלות תשובות

תוכנית # 13

מאיה בז'רנו

 הבית והשכונה 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: הבית כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת המשוררת: מאיה בז'רנו

 • הקרנת הסרט: "ארמון ילדותי המתפורר"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם המשוררת

 • שאלות תשובות

תוכנית # 4

חיים גורי

 מלחמה ומאבק 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים"

 • הרצאה: אירועים מיוחדים כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת המשורר חיים גורי

 • הקרנת הסרט "אני מלחמת אזרחים"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם המשורר

 • שאלות תשובות

 

Program # 1

A.B. Yehoshua

The Father 

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "The father as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the writer A.B. Yehoshua

 • Screening of the film "Call me Bullie"

 • A talk about the process and experience I had with this writer + Q&A

 

Program # 9

Nidaa Khouri

Social Status 

 • A presentation about the project "Words with a View" (Includes video clips)

 • A lecture: "Social Status as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the poet Nidaa Khouri

 • Screening of the film"Nidaa Through Silence" 

 • A talk about the process and experience I had with this poet + Q&A.

 

Program # 8

Ruth Almog

Stranger

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "To Write or not to Write  as a common denominator that influences the writings and lives of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the writer Ruth Almog

 • Screening of the film "4th Floor, No Elevator" 

 • A talk about the process and experience I had with this writer + Q&A

 

Program # 2

Yitzhak Averbuch Orpaz

The Mother 

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "Mother as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of The writer Yitzhak Averbuch Orpaz

 • Screening of the film "Words Calling for Mother" 

 • A talk about the process and experience I had with this writer + Q&A

 

Program # 13

Maya Bejerano

Home&neighborhood 

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "Home&Neighborhood as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the poet Maya Bejerano

 • Screening of the film: "My Crumbling Childhood Palace" 

 • A talk about the process and experience I had with this poet + Q&A

 

Program # 7

Amnon Shamosh

 Identity 

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "Identity as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the writer Amnon Shamosh

 • Screening of the film "Shepherd of Words" 

 • A talk about the process and experience I had with this writer + Q&A

 

Program # 4

Haim Gouri

 Wars

 • A presentation about the project "Words with a View" (Includes video clips)

 • A lecture: "Special Events as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the poet: Haim Gouri

 • Screening of the film: "I'm a Civil War" 

 • A talk about the process and experience I had with this poet + Q&A

תוכנית # 5

יונת ואלכסנדר סנד

 השואה 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: השואה כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת הסופרים יונת ואלכסנדר סנד

 • הקרנת הסרט "דועט"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם הסופרת

 • שאלות תשובות.

תוכנית # 3

אהרן מגד

 ילדות 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים" 

 • הרצאה: הילדות כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת הסופר: אהרן מגד

 • הקרנת הסרט "החורט במילים"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם הסופר

 • שאלות תשובות

תוכנית # 1

א.ב. יהושע

 האבא 

 • תיאור והצגת מהות התוכנית "בנוף המילים"

 • הרצאה: האבא כגורם משותף אשר השפיע על סופרים ומשוררים בכתיבתם"(בליווי קטעי וידאו)

 • הצגת הסופר א.ב. יהושע

 • הקרנת הסרט "קרא לי בולי"

 • שיחה על התהליך  והחוויות במהלך ההפקה עם הסופר

 • שאלות תשובות

List of Programs

רשימת התוכניות

 

Program # 3

Aharon Megged  

 Childhood 

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "The Childhood as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips

 • An introduction of the writer: Aharon Megged

 • Screening of the film "The Word Engraver" 

 • A talk about the process and experience I had with this writer + Q&A

 

Program # 5

Yonat&Alexander Sened

Holocaust 

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "The Holocaust as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the writer Yonat&Alexander Sened

 • Screening of the film "Duet" 

 • A talk about the process and experience I had with this writer + Q&A

 

Program # 6

Yehudit Hendel

Bereavement 

 • A presentation about the project "Words with a View" (ncludes video clips)

 • A lecture: "The Wars as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips).

 • An introduction of the writer Yehudit Hendel

 • Screening of the film "The Power of Words" 

 • A talk about the process and experience I had with this writer + Q&A

 

Program # 11

Israel Pincas

Special places

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "Meaningful places as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the poet Israel Pincas

 • Screening of the film "In the Shore of Words" 

 • A talk about the process and experience I had with this poet + Q&A

 

Program # 12

Tuvia Ruebner

Immigration 

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "Immigration as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the poet: Tuvia Ruebner

 • Screening of the film "Poetry from the Depth of Field" 

 • A talk about the process and experience I had with this poet + Q&A

 

Program # 10

Nathan Shaham

The Kibbutz 

 • A presentation about the project "Words with a View" (includes video clips)

 • A lecture: "The Kibbutz as a common denominator that influences the writings of poets and writers" (includes video clips)

 • An introduction of the writer: Nathan Shaham

 • Screening of the film: "Playing With Words" 

 • A talk about the process and experience I had with this writer + Q&A

Each program is about 1:30 hours 
כל תוכנית היא כשעה וחצי.

יוצר הסדרה: עמרי ליאור 

טל. 

052-4555518

השאירו הודעה ואחזור בהקדם