top of page

Amnon Shamosh-  

"Shepherd of Words"

אמנון שמוש -

"הרועה במילים"

התכנית ״הרועה במילים״ מלווה את אמנון שמוש לאורך שנותיו דרך הבית בו נולד בחאלב שבסוריה, ראשית שנותיו בתל אביב, חייו בקיבוץ מעיין ברוך והיותו סופר.
עם עלייתו ארצה כילד בשנת 1938 מגלה שמוש את ׳מזרחיותו׳. הוא מגלה את הניכור, את הזלזול ואת היהירות אשר הופנו כלפיו בפרט וכלפי יוצאי ארצות ערב בכלל, אך במקום להתקומם על כך הוא מחליט להדליק נר שיאיר את עולמם, נר אשר מתבטא בכתיבת ספרים, מאמרים, שירים וסיפורים המגוללים את עושרה של יהדות המזרח.
חלום העלייה לארץ מתגשם עבור שמוש עם הקמת קיבוץ מעיין ברוך, עם רעיית צאן במשך 8 שנים, עם לימוד וניהול מוסדות חינוך שונים, ומגיל 40 עם כתיבתו כסופר. אמנון שמוש לוקח אותנו לסיור בקיבוץ, לביקור בכפר גלעדי, לתצפית בחצבני ולמבט נרגש אל תוך חדר עבודתו.
למרות הקשיים הרבים של חייו - אובדן אשתו האהובה ואובדן מאור עיניו, אמנון שמוש מסיים במילים: " ״אני בחרתי בהתמודדות ולא בהתמוטטות, ולהמשיך את המחר עם חיוך על השפתיים״.

bottom of page