top of page

Yehudit Hendel -

"Power of Words"

יהודית הנדל- 

"כוח המילים"

"אני יודעת לכתוב רק על המציאות הקרובה אלי. על האנשים המקיפים אותי ועל החיים שלהם" אומרת יהודית הנדל.

בתכנית, יהודית הנדל מספרת לנו על קרבתה וגעגועיה לאימה, ועל הדרך אשר עשתה מילדותה אל הכתיבה. יהודית הנדל מתארת את שולחן הכתיבה שלה בהיותה תלמידת תיכון ואומרת: ״כאן כתבתי הרבה חיבורים וכולם צחקו עלי״. 

יהודית הנדל לוקחת אותנו אל מקומות משמעותיים בחייה כמו בית הקברות בכפר חסידים, הבית אשר בו גרה עם בעלה, וגן דובנוב הנשקף מחלון ביתה. על גן דובנוב מספרת וקוראת מתוך סיפורה ״גן הבדידות״. 

יהודית, אשר היתה נשואה לצייר צבי מאירוביץ, מקריאה מספרה "הכוח האחר" ומספרת על פגישתם הראשונה וחייה במחיצתו. 

בהמשך, יהודית מספרת על ספריה הידועים "רחוב המדרגות" ו"החצר של מומו הגדולה" ומתארת את התרחשויות הספרים מתוך מבט לאחור אל תקופת מגוריה בחיפה.

bottom of page