top of page

Haim Gouri -

"I'm a Civil War"

חיים גורי -

"אני מלחמת אזרחים"

בתוכנית על המשורר והלוחם, זוכה פרס ישראל, חיים גורי, הקהל ייחשף אל ילדותו, משפחתו, יצירתו וקורות חייו.
לאורך התוכנית, מוצגות תקופות שונות בחייו של חיים גורי הכוללות מפגשי שירה משמעותיים אשר השפיעו על כתיבתו ועל חייו.
חיים גורי מספר על ילדותו בתל אביב והמעבר לבית אלפא שם הגשים את חלום ילדותו להיות ב״בעמק״. 
גורי מספר על המפגש הראשון שהיה לו עם הספר ״כוכבים בחוץ״ של אלתרמן ואומר: ״הרגשתי שאני מכושף״. זאת היתה הפגישה המשמעותית ביותר לדעתו של גורי שסימנה לימים את המעבר שלו אל הכתיבה והשירה.
בבית הספר ״כדורי״, גורי כבר כותב פארודיות בספר הזיכרונות של בית הספר, וב 41 מתחיל פרק הפלמח בחייו.
מלבד היותו לוחם, גורי מספר בהתרגשות על היותו שליח של הפלמ״ח בהונגריה, עד  לשרידי הטרגדיה הנוראה של השואה, ועל היום שבו קרא על הנופלים מ״שיירת ההר״, אשר בעקבותיו נכתב השיר ״הנה מוטלות גופותינו״. יותר מאוחר כעיתונאי כיסה את משפט אייכמן במשך יותר משנה, חוויה שהותירה בו צלקות רבות.
בהמשך, גורי עורך אתי סיורים בירושלים העתיקה ועל גבול לבנון סמוך למטולה. על העיר העתיקה אומר גורי: ״ פה מתפענחים דברים רבים, זה חלק מחיי״. ועל גבול הלבנון גורי אומר: ״הווית המצור והשנאה נמשכת והארץ ממשיכה לדמם״. 
לסיום, גורי אומר על עצמו: ״אתה תימשך כאילו היית ספר, וכך יהיה״.

bottom of page