top of page

 A.B. Yehoshua -

Call Me Bullie"

א.ב. יהושע -

"קרא לי בולי"

האם אי פעם שאלתם את עצמכם מה משמעות ה'ב' בשם א.ב. יהושע? חברות ילדות של הסופר עטור הפרסים העניקו לו בגיל 12 את הכינוי 'בולי', והכינוי דבק ונשאר.

א.ב. יהושע, מספר בדרכו הציורית והנלהבת, סיפורים אישיים על מורשתו הספרדית, על חייו בירושלים ובחיפה ועל יחסיו עם הוריו. הוא חושף את תהליכי היצירה שלו תוך מתן דוגמאות מספריו השונים, משתף אותנו בתהליך בניית הדמויות ובשיטות התחקיר והכתיבה של יצירותיו מהמוקדמות ועד המאוחרות.

בתכנית, אב יהושע מבקר בבית הקברות בהר הזיתים ומספר על לידתו של הספר ״מר מאני״. ובקיבוץ חצרים יהושע מספר אודות הספר הראשון שלו ״מות הזקן״.

אשתו איקה קוראת מתוך ספריו ויהושע מספר על הקשר הנפלא שהיה ביניהם לפני פטירתה. 

bottom of page