top of page

The Kibbutz -

"There Once Was"

קיבוץ.jpg

הקיבוץ -

״היה היה״

התכנית עוסקת בהשפעת הקיבוץ על חייהם ויצירתם של סופרים ומשוררים ישראלים.
רבים כתבו ועדיין כותבים על הקיבוץ אך לא כולם נכתבו על ידי חברי קיבוץ או אלה שהיתה להם נגיעה אישית לקיבוץ. הקיבוץ על כל היבטיו, מביא איתו חומר עשיר ומגוון לכתיבה עד עצם היום הזה. 
התכנית נוגעת בהשפעת הקיבוץ על חייהם ויצירתם של אותם כותבים אשר חוו אישית את הקיבוץ, אשר גרו בקיבוץ ואשר היתה להם נגיעה אישית בקיבוץ. לאו דווקא כאלה שחיו את כל חייהם בקיבוץ.

bottom of page