top of page

Aharon Megged

"The Words Engraver"

אהרן מגד- 

"החורט במילים"

בהיותו בן 11, כתב אהרן מגד את הסיפור הראשון  שלו והגיש אותו למורה הכיתה. המורה החזיר את הסיפור לאהרן לאחר שקרא אותו ואמר לו: "אתה תהיה סופר" ונתן לו נשיקה על המצח. המורה היה אביו משה מגד. 

התכנית"החורט במילים" מתארת את חייו ויצירתו של הסופר אהרן מגד, חתן פרס ישראל לספרות. מגד לוקח אותנו אל מקומות משמעותיים בחייו אשר היוו גם בסיס חשוב ליצירותיו.  

״רעננה זה בעצם המקור, היסוד שלי כסופר, אולי כאדם בכלל״ אומר אהרן מגד בעת ביקור בבית ילדותו ברעננה. 

מגד מתאר דרך ספריו השונים את אופן כתיבתו והדרך בה בחר להציג את המקומות והדמויות ביצירותיו ומתאר את מלאכת הכתיבה כעבודה פיסית - הוא מדמה אותה כעבודתו של 'חורט במילים׳.

bottom of page