top of page

Yonat and Alexander Sened

"Duet"

יונת ואלכסנדר סנד- 

"דועט"

סיפור חיים וכתיבה של בעל ואישה, הסופרים יונת ואלכסנדר סנד, חברי קיבוץ רביבים, אשר את כל ספריהם כתבו יחדיו. 

יונת לוקחת אותנו אל המצפה ששם הכול התחיל, אל הזיכרונות שבכתיבה המשותפת,

יונת סנד מגוללת חיים לצד בעלה אלכסנדר - כתיבתם המשותפת, המאבקים האישיים וההתמודדות עם עברם המשותף.  דרך כתיבתם אנו נחשפים אל סיפור העם היהודי בדור השואה והתקומה,  אל כיבוש השממה ואל התמודדותו של האדם עם צללי החיים.

יונת היתה מאוהבת באלכסנדר מהיום בו נפגשו במונית בפולין ועד יום מותה. הקיבוץ נכנס אל חייה בעקבות אהבתה לאלכסנדר ולא מתוך מניעים חלוציים.

"ההיסטוריה היא חלום בלהות שממנו אני מנסה להתעורר", מצטטת יונת את ג׳ימס ג׳ויס וטוענת שיש שייכות סלקטיבית שלא כל אחד יכול לזכות בה. בעקבות הוצאת הספר ״קאז׳יק״, היחיד שכתבה ללא בעלה, יונת נוסעת לירושלים לביתו של קאז׳יק שהוא שמחה רותם אשר נלחם איתה בגטו ורשה.

התכנית חושפת קשיים אחרים בחיי הסופרת - אובדן בעלה ובנה, מחלת האנדוניה ועוד. מאחר והתכנית נערכה לאחר מותו של אלכסנדר, בנם איתי מספר על אביו והקשר העמוק שהיה לו עם יונת.

bottom of page