top of page

Childhood -

"First Memories"

ילדות.jpg

 הילדות

 ״זיכרונות ראשונים״

התכנית עוסקת בהשפעת הילדות על חייהם ויצירתם של סופרים ומשוררים ישראלים שונים.
המרכיבים להשפעת הכתיבה בילדותם של הסופרים והמשוררים הם רבים... התוכנית ״זכרונות ראשונים״ נוגעת רק בכמה מן המרכיבים האלו אשר התגלו לי במהלך עבודתי עם הסופרים והמשוררים ומתוך תחקירים שעשיתי על סופרים אחרים אשר לא הספקתי לתעד אותם… הבית והסביבה בה גדלו, בית הספר, חבריהם, מאורעות הזמן אשר בו גדלו, ארץ מוצאם, ועוד.

bottom of page