top of page

Tuvia Ruebner -

"Poems From the Depth of Field"

טוביה ריבנר- 

"שירה מעומק השדה"

טוביה ריבנר, חתן פרס ישראל לשירה, מספר את קורות חייו ומתאר את דרכו אל השירה. צילומיו מלווים את ראשית יצירתו בקיבוץ מרחביה והיוו את עיקר יצירתו,  אך במשך השנים, השירה תופסת את מקום המצלמה והחל מתחיל לצלם במילים.
מתוך חדר עבודתו, מספר טוביה על תהליך הכתיבה והאופן בו נולדת שירתו.
את ילדותו עשה בברטיסלבה וזיכרונות ילדותו, אשר בה כבר החל לכתוב. בתחילה חייו היו מלאי חוויות משמחות אך מיד אח״כ זכרונותיו מהולים בעצב שכן הסתמן סופה הטרגי של תקופת ילדותו ונערותו בחיק המשפחה.
טוביה מספר על הצטרפותו להכשרה, העלייה, תחילת דרכו בקיבוץ ועבודתו בספריה אשר הובילה אותו מאוחר יותר לכתיבת שירה.
על אף הטרגדיות הרבות שעובר טוביה במהלך חייו, טוביה בוחר לסיים את התוכנית בקריאת השיר ״היידן״ אשר מסתיים במילים הבאות: ״דברים פלאיים קורים, תענוג לחיות״. 

bottom of page