top of page

אלי עמיר -

״בשליחות המילים״

Eli Amir -

"On the Mission of Words"

סיפור עלייתו של אלי עמיר לארץ ישראל מוביל את סיפור חייו ויצירתו. במהלך סיפור עלייתו אנו פוגשים תחנות שונות אשר מובילות אותנו אל נקודות ציון חשובות בהתפתחותו של אלי כאדם, כמחנך, כסופר, כחלוץ ציוני, כמגשר וכאיש משפחה.

נקודות ציון אלו מופיעות מתוך זכרונותיו האישיים - ילדותו בבגדד, הוריו ומשפחתו, המצב והחיים בבגדד טרם עלייתו, חברים ושכנים, העלייה לארץ, החיים בתחילת דרכו, התפתחותו ומפעלו בעבודה למען ההתיישבות וחינוך נוער עולה ונוער במצוקה, והקמת משפחתו.

מתוך נקודות אלו, במהלך התכנית, ניגע ביצירתו הספרותית אשר למעשה נושקת אל כל מרכיבי נקודות הזמן בחייו.

bottom of page