top of page

Nathan Shaham -

"Playing With Words"

נתן שחם -

"מנגן במילים"

הסופר נתן שחם מספר מחדר עבודתו בבית אלפא אודות ילדותו, משפחתו, בגרותו ותפקידיו הרבים אשר מילא לאורך השנים.
נתן מציג לנו את חדר עבודתו אשר בו המוסיקה לעולם לא נפסקת, המחשב תמיד מוכן להוספת שורות לספרו החדש והמיטה תמיד מוכנה למנוחה בין השורות.
נתן מספר על אהבתו למוסיקה, חיי הקיבוץ, פעילותו הציבורית/חברתית והקשר המשפחתי. אלה היו גם המרכיבים העיקריים ביצירתו הספרותית.
מבין ספריו מספר  שחם על ההצצה אל תוך הסדקים מתוך ספרו ״קירות עץ סדוקים״, ועל ״רביעיית רוזנדורף״ שם שחם מוצא את המרכיבים הממזגים את חייו עם הכתיבה והמוסיקה.  
נתן שחם מספר על הקשר שבין אביו הסופר אליעזר שטיינמן לכתיבתו שלו. נתן קורא קטעים מתוך ספריו ומספר אודותם ועל דרך כתיבתו.
התוכנית כולה מלווה בנגינתו של שחם בויולה יחד עם חבריו, חברי הרביעייה הותיקה "רביעיית גלבוע". 

bottom of page