top of page

The Parents -

"It's all because of you!"

הורים.jpg

ההורים -

״הכל בגללכם!״

התכנית עוסקת בהשפעת ההורים על חייהם ויצירתם של סופרים ומשוררים ישראלים.
השפעה זו היא משמעותית במיוחד. כמובן שיש גורמים אחרים חשובים שמשפיעים כמו ילדותם, הבית והסביבה,  התקופה בה הם חיו, ארועים מיוחדים ודעות חברתיות ופוליטיות אשר עוצבו וקיבלו ביטוי ביצירתם בבגרותם. אבל להורים יש מקום מיוחד בחיי כל סופר ומשורר.
כל הסופרים והמשוררים שמחו ואף רצו לדבר על הוריהם… אפשר לראות באופן ברור עד כמה הם הושפעו מהם: יש אשר ספגו את העצב שהיה בביתם. יש אשר חוו טראומות של אובדן ההורים. יש אשר למדו מהוריהם והושפעו מהם - קיבלו מהם דחיפה. ויש אשר היו בעצם מאושרים בביתם והוריהם נתנו להם את הנינוחות לכתיבה.
בתכנית ״הכל בגללכם״ נוכל לראות ולשמוע עד כמה השפעת  ההורים חילחלה אל עולמם האישי ואל יצירתם של מגוון סופרים ומשוררים ישראלים. 

bottom of page